Hướng Dẫn Mua Hàng

Hình thức đặt hàng:
1. Tìm các sản phẩm phù hợp trên Website
2. Gọi, nhắn tin đến hotline: 0566-566-990 (thường trả lời trong vòng 24h)
3. Gửi email đặt hàng tới: 123sach.net@gmail.com
Hình thức thanh toán :
Sau khi nhận được thanh toán , sẽ gửi sản phẩm cho khách hàng